Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Huso huso Μουρούνα