Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tinca tinca Γληνί