Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus albellus Νανοπρίστης
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια