Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο