Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Pica pica pica Καρακάξα
Pica pica galliae Καρακάξα
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης