Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus odoratus
Astragalus monspessulanus
Astragalus mesopterus
Astragalus mayeri
Astragalus lusitanicus orientalis
Astragalus lacteus
Astragalus idaeus
Astragalus hellenicus
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Astragalus graecus
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphylloides
Astragalus excapus
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus drupaceus
Astragalus depressus
Astragalus creticus creticus
Astragalus creticus rumelicus