Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hyacinthella atchleyi
Humulus lupulus
Huetia cynapioides cynapioides
Huetia cynapioides divaricata
Hornungia petraea
Hordeum vulgare
Hordeum spontaneum
Hordeum murinum
Hordeum marinum
Hordeum hystrix
Hordeum distichon
Hordeum bulbosum
Holosteum umbellatum glutinosum
Holosteum umbellatum umbellatum
Holcus mollis mollis
Holcus lanatus
Hirschfeldia incana
Hippuris vulgaris
Hippocrepis unisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή