Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rosa gallica Αγριοτριανταφυλλιά η γαλλική
Rosa foetida Αγριοτριανταφυλλιά η δύσοσμη
Rosa elliptica Αγριοτριανταφυλλιά η ελλειπτική
Rosa dumalis Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης
Rosa caryophyllacea Αγριοτριανταφυλλιά η καρνόφυλλη
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή
Rosa arvensis Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rorippa thracica
Rorippa sylvestris
Rorippa pyrenaica
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Romulea ramiflora
Romulea linaresii