Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium squarrosum
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium spumosum
Trifolium speciosum
Trifolium spadiceum
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium scabrum
Trifolium resupinatum
Trifolium repens
Trifolium purpureum
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium pratense
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pilczii
Trifolium pignantii
Trifolium physodes
Trifolium phleoides
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium patulum