Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geranium rotundifolium
Geranium robertianum
Geranium reflexum
Geranium pyrenaicum
Geranium pusillum
Geranium purpureum
Geranium pratense
Geranium phaeum
Geranium peloponnesiacum
Geranium molle molle
Geranium molle brutium
Geranium macrostylum
Geranium macrorrhizum
Geranium lucidum
Geranium lanuginosum
Geranium divaricatum
Geranium dissectum
Geranium columbinum
Geranium bohemicum
Geranium asphodeloides