Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula aristata nestia
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Alyssum montanum montanum
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Achillea umbellata monocephala
Astragalus thracicus monachorum
Allium parnassicum minoicum
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Acinos alpinus meridionalis
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Aurinia saxatilis megalocarpa
Antirrhinum majus majus
Acinos alpinus majoranifolius
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου