Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago praecox
Medicago prostrata
Medicago rigidula
Medicago rugosa
Medicago sativa falcata
Medicago sativa sativa
Medicago scutellata
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago truncatula
Medicago turbinata
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα
Melanargia larissa Μελαναργία η Λαρίσσα
Melanargia russiae Μελαναργία η Ρούσσιος
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα