Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus paludosus
Ranunculus oreophilus
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus baudotii
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Ranunculus nemorosus
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Reseda tymphaea
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Ranunculus neapolitanus
Ranunculus demissus
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Reseda truncata
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Reseda phyteuma
Ranunculus muricatus