Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus carota carota
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dociostaurus brevicollis brevicollis Δοκιόσταυρος ο βραχύλαιμος
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Draba heterocoma archipelagi
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus serratifolius abbreviatus
Daucus broteri
Dactylorhiza saccifera
Dianthus formanekii
Dianthus diffusus
Datura stramonium
Datura metel
Dactylorhiza romana
Dianthus cruentus
Dianthus cinnamomeus
Datura innoxia
Dianthus carthusianorum