Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alcea pallida pallida
Allium pallens pallens
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Asio otus otus Νανόμπουφος
Aquilegia ottonis ottonis
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aurinia saxatilis orientalis
Ajuga orientalis orientalis
Astragalus lusitanicus orientalis
Aethionema saxatile oreophilum
Andrachne telephioides oreocretensis
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Asparagus officinalis officinalis
Acinos alpinus nomismophyllus
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Arcyptera microptera nigriloba Αρκύπτερα η μελανόλυβη
Aquilegia nigricans nigricans