Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myosotis sylvatica cyanea
Malva cretica cretica
Mentha spicata condensata
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Muscari pulchellum clepsydroides
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Mentha pulegium cephalonia
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Molinia caerulea caerulea
Matthiola longipetala bicornis
Malcolmia graeca bicolor
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Minuartia verna attica
Myosotis arvensis arvensis
Malcolmia orsiniana angulifolia
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...
Melissa officinalis altissima
Myosotis alpestris alpestris
Melittis melissophyllum albida