Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus sphaerospermus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus aquatilis
Ranunculus repens
Ranunculus radinotrichus
Ranunculus psilostachys
Ranunculus pseudomontanus
Ranunculus ficarioides
Ranunculus brutius
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus platanifolius
Ranunculus peltatus
Ranunculus pedatus
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Ranunculus aduncus
Ramonda serbica
Ranunculus parviflorus
Ranunculus paludosus
Ranunculus oreophilus
Ranunculus ophioglossifolius