Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Luzula pilosa
Luzula spicata pindica
Luzula sudetica
Luzula sylvatica sylvatica
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς
Lychnis coronaria
Lychnis flos-cuculi subintegra
Lychnis viscaria atroburpurea
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus
Lygeum spartum
Lynx lynx Λύγκας
Lysimachia atropurpurea
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lysimachia nummularia