Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Liza saliens Γάστρος
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Logfia arvensis
Logfia gallica
Logfia minima
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lolium perenne
Lolium rigidum lepturoides
Lolium rigidum rigidum
Lolium temulentum
Lomelosia albocincta
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lomelosia sphaciotica
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο