Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Larus minutus Νανόγλαρος
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Laser trilobum
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Lathraea rhodopea
Lathraea squamaria