Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sideritis raeseri attica
Sideritis raeseri raeseri
Sideritis romana purpurea
Sideritis scardica
Sideritis sipylea
Sideritis syriaca syriaca
Silene adelphiae
Silene aegaea
Silene alba divaricata
Silene ammophila ammophila
Silene ammophila carpathae
Silene antri-jovis
Silene apetala
Silene armeria
Silene asterias
Silene auriculata
Silene balcanica
Silene barbeyana
Silene behen
Silene bellidifolia