Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene dirphya
Silene discolor
Silene echinosperma
Silene fabaria domocina
Silene fabaria fabaria
Silene fabarioides
Silene flavescens dictaea
Silene flavescens thessalonica
Silene frivaldszkyana
Silene fruticosa
Silene gallica
Silene gigantea gigantea
Silene gigantea hellenica
Silene gigantea rhodopea
Silene goulimyi
Silene graeca
Silene guicciardii
Silene haussknechtii
Silene holzmannii
Silene insularis