Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subsecundum
Sphenopus divaricatus
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza
Sporobolus pungens
Stachys acutifolia
Stachys alopecurus
Stachys alpina
Stachys angustifolia
Stachys annua
Stachys arvensis
Stachys atherocalyx
Stachys balcanica
Stachys candida
Stachys cassia