Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Peucedanum stridii
Parvotrisetum myrianthum
Peucedanum vittijugum vittijugum
Plumbago europaea
Peucedanum vourinense
Poa cephalonica
Plegadis falcinellus
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Poa trivialis sylvicola
Poa annua
Poa bulbosa bulbosa
Poa bulbosa perligulata
Poa bulbosa pseudoconcina
Poa cenisia
Polygonatum multiflorum