Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Grus grus Γερανός
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Glyphanus obtusus Γλύφανος ο αμβλύς
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός