Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heodes virgaurea Ηόδης η χρυσόβεργα
Heodes ottomanus Ηόδης ο Οθωμανός
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος