Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Orchis spitzelii
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Origanum calcaratum
Origanum dictamnus
Origanum lirium
Origanum microphyllum
Origanum scabrum
Origanum sipyleum
Origanum symes
Origanum vulgare hirtum
Orcinus orca Όρκα
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Osyris alba Όσυρις
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Otis tarda Αγριόγαλος
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα