Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος