Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Najas marina
Narcissus poeticus radiiflorus
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus serotinus
Narcissus tazetta italicus
Narcissus tazetta tazetta
Narcissus tazetta aureus
Nardus stricta
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta argolica dirphya
Nepeta argolica malacotrichos
Nepeta argolica argolica
Nepeta argolica vourinensis
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica