Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xanthium brasilicum
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium strumatium
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum