Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cachrys ferulacea
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Callitriche truncata truncata
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Caltha palustris