Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Μενοίκιο και όρη Βροντούς
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 52372.74
Χερσαία Έκταση (ha) 51000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 198.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1963.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο γειτονικά βουνά μεσαίου ύψους. Τα όρη Βροντούς έχουν πυριτικό υπόστρωμα και καλύπτονται με κωνοφόρα, ενώ το όρος Μενοίκιο είναι ασβεστολιθικό και καλύπτεται κυρίως με λιβάδια και κάποια ανοικτού χαρακτήρα δάση, υπάρχουν βραχώδεις σχηματισμοί.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Υπάρχουν αρπακτικά πουλιά και μεγάλα θηλαστικά όπως Ursus arctos (Καφέ αρκούδα) και Canis lupus (Λύκος).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, έντονη υλοτόμηση των ώριμων δασικών συστάδων, εντατικοποίηση του χειμερινού τουρισμού.
Τρωτότητα Παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea millefolium
Achillea stricta
Actaea spicata
Ajuga laxmannii
Alchemilla flabellata
Alchemilla glaucescens
Alchemilla monticola
Allium melanantherum
Antennaria dioica
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria pulchella
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Artemisia absinthium
Artemisia alba
Asperula aristata nestia
Asyneuma canescens
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Caltha palustris
Campanula cervicaria
Campanula orphanidea
Carduus kerneri scardicus
Carex digitata
Carex kitaibeliana capillata
Carex muricata muricata
Carex rostrata
Carum rigidulum palmatum
Carum strictum
Centaurea napulifera napulifera
Cephalaria flava flava
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus eriocarpus (Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος)
Chenopodium foliosum
Chondrilla uromoffii
Coronilla varia
Crataegus rhipidophylla (Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος)
Cruciata glabra
Cruciata pedemontana
Cytisus agnipilus (Κύτισος ο αμνόχνουδος)
Cytisus procumbens (Κύτισος ο έρπων)
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza graeca
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Doronicum austriacum
Dryopteris expansa
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium montanum
Erysimum drenowskii
Euphorbia baselices
Ferulago sylvatica confusa
Festuca valida leilaensis
Festucopsis sancta
Fritillaria drenovskii
Galeopsis bifida
Galium aegeum
Galium macedonicum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana verna balcanica
Gentianella ciliata
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geum rivale
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gymnocarpium dryopteris
Haplophyllum balcanicum
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium sparsum
Hypericum maculatum
Hypericum rochelii
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypochoeris maculata
Iberis saxatilis saxatilis
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Knautia arvensis
Linum elegans
Linum hirsutum hirsutum
Luzula luzulina
Minuartia glomerata macedonica
Myosotis nemorosa
Onobrychis alba calcarea
Onobrychis montana scardica
Orthilia secunda
Paris quadrifolia
Paronychia rechingeri
Pedicularis friderici-augusti
Phleum hirsutum
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Poa compressa
Poa molinerii
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Potentilla cinerea
Pseudorchis frivaldii
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus nemorosus
Ranunculus oreophilus
Rhinanthus rumelicus
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rubus saxatilis
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex obtusifolius subalpinus
Salvia teddii
Satureja pilosa
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga sempervivum
Saxifraga stribrnyi
Scabiosa triniifolia
Scorzonera cana
Scrophularia aestivalis
Scutellaria alpina
Sedum alpestre
Sedum cepaea
Sedum grisebachii grisebachii
Sedum telephium
Sempervivum kindingeri
Senecio macedonicus
Seseli peucedanoides
Silene ciliata
Silene damboldtiana
Silene lerchenfeldiana
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Stachys officinalis
Stellaria graminea
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Tephroseris integrifolia aucheri
Thesium alpinum
Thesium brachyphyllum
Thymus degenii
Thymus praecox jankae
Thymus praecox polytrichus
Thymus stojanovii
Trifolium heldreichianum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium spadiceum
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Verbascum pangaeum
Verbascum speciosum speciosum
Veronica barrelieri
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica officinalis
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola parvula
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη