Στοιχεία Είδους

Όνομα Crataegus rhipidophylla
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1994
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Crataegus microphylla/crataegus maurianensis
Κοινή Ονομασία Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Αύξηση
Απειλές
Σχόλια απειλών ONLY ONE NEW INDICATE ON MT MENOIKION .THREE OLD INDICATES NOT CONFIRMED
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση WIDESPREAD IN EUROPE/W.ASIA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Crataegus rhipidophylla "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00040007 Κορυφές Όρους Μενοίκιο και Όρη Βροντούς Βιότοπος CORINE Νομός Σερρών
A00060023 Όρος Μενοίκιο και όρη Βροντούς Βιότοπος CORINE Νομός Σερρών