Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Βέρμιο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ημαθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6521.57
Χερσαία Έκταση (ha) 6200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 86.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2052.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από υποαλπικά λιβάδια και διάσπαρτους, βραχώδεις γκρεμούς. Στα χαμηλότερα σημεία υπάρχουν δάση οξιάς.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τη σπάνια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η εκτροφή ζώων, το κυνήγι, ο τουρισμός και η επέκταση των δασικών δρόμων αποτελούν αιτίες κινδύνου στο μέλλον για την χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea chrysocoma
Achillea millefolium
Actaea spicata
Agrostis rupestris
Alchemilla lanuginosa
Allium heldreichii
Allium phthioticum
Alyssoides utriculata
Alyssum heldreichii
Anthriscus nemorosa
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia ottonis amaliae
Arabis bryoides
Arabis sudetica
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Asyneuma canescens
Aurinia corymbosa
Barbarea bracteosa
Buxus sempervirens (Πυξός)
Calamagrostis varia
Campanula formanekiana
Cardamine raphanifolia acris
Carduus kerneri scardicus
Carex flacca flacca
Carex hirta
Carex lepidocarpa
Carex muricata muricata
Carex panicea
Carex tomentosa
Carum graecum graecum
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea triumfetti
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus polytrichus (Χαμαικύτισος ο πολύτριχος)
Chenopodium foliosum
Cirsium mairei
Coeloglossum viride
Colchicum doerfleri
Coronilla varia
Crocus cvijicii
Dactylorhiza cordigera
Danthonia alpina
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus stenopetalus
Eleocharis quinqueflora
Epilobium alsinifolium
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Erigeron atticus
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia deflexa
Euphorbia flavicoma
Euphorbia herniariifolia
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Festuda paniculata paniculata
Fritillaria montana
Gagea pusilla
Galanthus elwesii
Galium breviramosum
Galium degenii
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana verna balcanica
Geranium macrorrhizum
Geranium reflexum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geum coccineum
Geum rivale
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium ternatum
Hypericum linarioides
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypochoeris maculata
Inula hirta
Iris reichenbachii
Isatis vermia
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus communis hemisphaerica (Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Knautia midzorensis
Leontodon cichoraceus
Lilium carniolicum albanicum
Limosella aquatica
Luzula luzulina
Luzula sudetica
Malva neglecta
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia recurva juresii
Muscari botryoides
Myosurus minimus
Onobrychis alba alba
Onobrychis montana scardica
Orobanche major
Orthilia secunda
Paris quadrifolia
Paronychia macedonica
Peucedanum oligophyllum
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Poa compressa
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Polypogon maritimus subspathaceus
Ramonda nathaliae
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus repens
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex alpestris
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Sanguisorba officinalis
Saponaria bellidifolia
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga scardica
Scutellaria alpina
Sedum alpestre
Sedum grisebachii horakii
Senecio macedonicus
Seseli peucedanoides
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene damboldtiana
Silene fabarioides
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Stachys alpina
Stachys balcanica
Stachys iva
Stellaria graminea
Symphytum tuberosum angustifolium
Taxus baccata (Ίταμος)
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium montanum helianthemoides
Thesium arvense
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi tymphaeum
Thymus praecox zygiformis
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium pallescens
Trinia glauca glauca
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Verbascum phlomoides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica dillenii
Veronica officinalis
Veronica orsiniana teucrioides
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola eximia eximia
Viola kitaibeliana
Viola macedonica macedonica
Viola orphanidis orphanidis
Viola phitosiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Platycleis ebneri acuminata (Πλατυκλεΐς ο απεξεσμένος)
Σχόλια για τα είδη