Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Τζένα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3292.85
Χερσαία Έκταση (ha) 3200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 30.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2182.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή καλύπτεται στα χαμηλότερα υψόμετρα με πυκνά δάση οξιάς. Στις κορυφές συναντούμε λιβάδια και απόκρημνες πλαγιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Εξαιρετικό οικοσύστημα όσον αφορά τη σπάνια χλωρίδα, ανεκμετάλλευτο μέχρι πρόσφατα. Ανέπαφο καταφύγιο για χλωρίδα και πανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, δασοκομία και οδοποιία, εκτεταμένη υλοτόμηση.
Τρωτότητα Υπάρχει περιορισμένη υλοτομία και βόσκηση κοπαδιών. Υπάρχει επίσης κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea ageratifolia aizoon
Alchemilla indivisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla serbica
Allium cupani cupani
Allium macedonicum
Allium moschatum
Allium ursinum ucrainicum
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Anemone ranunculoides ranunculoides
Antennaria dioica
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria cretica
Asperula aristata nestia
Barbarea bracteosa
Betula pendula (Σημύδα)
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Calycocorsus stipitatus
Campanula formanekiana
Cardamine raphanifolia acris
Carex ferruginea ferruginea
Carum rigidulum bulgaricum
Carum strictum
Celtis australis (Μελικουκιά)
Centaurea affinis affinis
Centaurea grbavacensis
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum hirsutum
Colchicum autumnale
Colchicum macedonicum
Consolida regalis paniculata (Κονσολίντα φοβοειδής)
Corydalis bulbosa bulbosa
Crepis viscidula viscidula
Dianthus deltoides deltoides
Euphorbia baselices
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Festuda paniculata paniculata
Fumaria officinalis wirtgenii
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana asclepiadea
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Gentianella crispata
Geum coccineum
Geum montanum
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Haplophyllum coronatum
Helianthemum alpestre
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Hieracium alpicola
Hypochoeris maculata
Iberis saxatilis saxatilis
Inula hirta
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus sabina (Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο)
Linum perenne alpinum
Listera ovata
Minuartia garckeana
Minuartia setacea stojanovii
Myosotis alpestris alpestris
Neottia nidus-avis
Onobrychis alba laconica
Orchis ustulata
Paronychia macedonica
Pedicularis leucodon leucodon
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata atrata
Platanthera bifolia
Poa molinerii
Polygala nicaeensis mediterranea
Pseudorchis frivaldii
Pulmonaria rubra
Ramonda nathaliae
Ranunculus ficaria bulbifer
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus pumilus (Ράμνος ο νάνος)
Rorippa thracica
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Saponaria bellidifolia
Saxifraga aizoides
Saxifraga exarata
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga scardica
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa columbaria ochroleuca
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa triniifolia
Sedum atratum
Seseli peucedanoides
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene ciliata
Silene pusilla pusilla
Silene saxifraga
Silene supina
Stachys iva
Tephroseris integrifolia aucheri
Thesium arvense
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi praecox praecox
Thymus praecox jankae
Trifolium heldreichianum
Trifolium noricum
Trifolium pallescens
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium uliginosum microphyllum (Βακκίνιο το μικρόφυλλο)
Verbascum phoeniceum flavidum
Verbascum xanthophoeniceum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη