Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι