Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Tyto alba guttata Τυτώ
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turdus merula merula Κότσυφας
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης