Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα