Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plegadis falcinellus
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Porzana parva Μικροπουλάδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Philomachus pugnax Μαχητής
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης