Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Rissa tridactyla Ρίσσα
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος