Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Bubo bubo bubo Μπούφος
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bucephala clangula Βουκεφάλας