Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός