Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vanellus vanellus Καλημάνα