Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Netta rufina Φερεντίνι
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος