Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος