Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα