Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα