Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι