Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα