Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Turdus merula merula Κότσυφας
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός